Polosamota Buchov

Zpětná textová navigace


ROZVOJOVÉ PROJEKTY REALIZOVANÉ V BUCHOVĚ

 
Projekty rozvoje venkova byly v Buchově realizovány od roku 2001, kdy byla zahájena práce na revitalizaci rybníka. Následovaly každoroční výsadby alejí, obnova tůně a další níže uvedené projekty. Nejzásadnější vliv na kvalitu života zde měly projekty rekonstrukce příjezdové cesty a obnova cesty na Nespery, doplněná naučnou stezkou a dalšími aktivitami.

Investiční projekty
Rekonstrukce rybníka 2003 – dotace MŽP
Výsadba javorové aleje nad Buchovem 2003
Výsadba lipové aleje a zdravotní řez lip 2003 – dotace MŽP
Výsadba remízu, ovocné aleje a obnova tůně Buchovem 2004 – dotace MŽP
Výsadba remízu u Buchova a výsadba aleje k Nesperám 2005 – dotace MŽP
Výsadba ovocné aleje podél cesty z Buchova do Nesper 2005 – dotace MŽP
Nové staré cesty 2006 – obnova bývalé cesty z Buchova do Nesper – dotace EU a MZe
Rekonstrukce cesty do Buchova 2006 – dotace EU a Středočeského kraje, spolufinancováno Obcí Postupice
Projektová dokumentace na dostavbu Dvora Buchov 2006 – dotace EU a MZe

Neinvestiční projekty
Semináře „Studenti pro venkov“ (2003-2005)
Komunitní plánování se starosty regionu (2004)
Kurzy tkaní a předení (2005-2007)
Setkání přistěhovalců na venkov (2003-2007)